ติดต่อ - สอบถาม

ที่อยู่ อบต.เกาะพลับพลา
หมู่ 9  ตำบลเกาะพลับพลา  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทร 032-206535
เบอร์แฟกซ์  032-206536
E-mail :  ------