ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ "ต้านภัยการค้ามนุษย์"

ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2561

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม 2561

 • กำหนดชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 เริ่มตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561

  ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา

 •  

   

   

   วัดเกาะลอย
    เขาสวนหลวง
   
    เขากรวด
   

   

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ